Intermediate Cello Bows

Kreisler ** Two Star Cello Bow
440.00 440.00 440.0 AUD
IN-STOCK
Kreisler Hybrid Cello Bow
935.00 935.00 935.0 AUD
IN-STOCK
Kreisler *** Three Star Cello Bow
750.00 750.00 750.0 AUD
IN-STOCK
Knoll Nickel Mounted Cello Bow 4/4
525.00 525.00 525.0 AUD
ETA 30/06/22
Knoll Dodd Model Cello Bow 4/4
700.00 700.00 700.0 AUD
ETA 30/06/22
Alfred Knoll Nickel Mounted Cello Bow
995.00 995.00 995.0 AUD
ETA 30/06/22
Knoll Nickel Mounted Cello Bow 1/2
525.00 525.00 525.0 AUD
IN-STOCK
Knoll Dodd Model Cello Bow 3/4
700.00 700.00 700.0 AUD
IN-STOCK
Schroeder Baroque Cello Bow
935.00 935.00 935.0 AUD
IN-STOCK
Otto Jos. Klier #157 Cello Bow
1,100.00 1,100.00 1100.0 AUD
ETA 30/04/22
Knoll Nickel Mounted Cello Bow 3/4
525.00 525.00 525.0 AUD
IN-STOCK
Schroeder Baroque Cello Bow 3/4
935.00 935.00 935.0 AUD
CONTACT FOR ETA
L'Archet Brasil S. Trinidade Half Nickel Mounted Cello Bow
1,190.00 1,190.00 1190.0 AUD
CONTACT FOR ETA